เรียกดูรายการ (6007 total)

พระอภัยมณีฉะบับหลวง คำกลอนของสุนทรภู่ เล่มที่ 2 พร้อมด้วยคำอธิบายเรื่องพระอภัยมณี…
คุณหญิงเชาวนานุสถิติ (หลี อินทุเกด) พร้อมด้วยพี่น้อง พิมพ์ในงารปลงศพสนองคุณ นางทับทิม…
ตำนานเสภา พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ใหม่…
เสภา เรื่องพระราชพงศาวดาร สุนทรภู่แต่งถวายในรัชกาลที่ 4 แล…
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมช่วงรัชกาลที่ 5
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยทั้งหมด 5 เรื่อง 1. สวัศดิรักษา 2.บัญติ์พระร่วง 3.ภาลีสอนน้อง…
สารบาญชีส่วนที่ ๓ คือ ราษฎรในจังหวัด บ้าน หมู่แลลำน้ำ.pdf
สำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรสนีย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่จำนวนปี มะแม เบญจศก จุลศักราช ๑๒๔๕
1 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์_600_1.pdf
3 มีนาคม_600_1.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2