เรียกดูรายการ (166 total)

1.jpg
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นางบุญมา โสรัตน์ วันที่ 19 ตุลาคม 2503

001_resize.jpg
ภาพประกอบจากหนังสืออนุสรณืงานพระราชทานเพลิงศพ นายประกิต อุตตะโมต ม.ป.ช., ม.ว.ก. ณ…
CCF17072558_00000_resize.jpg

book53.pdf
พิมพ์เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองวันพระราชสมภพครบรอบร้อยปีของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา…

เรื่องนารายณ์ทรงครุฑ.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการยกครุฑหน้าบรรณพระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 4 ตุลาคม 2506

scan0001.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ…
พระราชกรณียกิจของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอ.pdf
ข้าราชการกระทรวงการสาธารณสุข พิมพ์ถวายเป็นที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ…

CCF19032558_00000.jpg
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับกรุงสยาม.pdf
img001.jpg
จัดพิมพ์เป็นมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองชนมายุครบ 82 ปี พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2