เรียกดูรายการ (2 total)

scan0001.jpg
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพยุงเวชชศาสตร์(พยุง พยุงเวช) และแพทย์หญิงสภาณี…
1.jpg
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสงวน นพวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2503
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2