เรียกดูรายการ (4 total)

ที่ระลึกงานบำเพ็ญฯ.pdf
1.jpg
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสงวน นพวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2503
scan0001.jpg
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพยุงเวชชศาสตร์(พยุง พยุงเวช) และแพทย์หญิงสภาณี…
1.jpg
พิมพ์จำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2