เรียกดูรายการ (30 total)

Thai Fairy Tales_Toob Pong.mp4
กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "ชุมนุมนิทานไทยในภาษา "ตุ๊บปอง" วันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องวชิรญาณ…
114ฉบับที่ 1991 วันที่ 20 กันยายน 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1991 วันที่ 20 กันยายน 2459
109ฉบับที่ 1986 วันที่ 14 กันยายน 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1986 วันที่ 14 กันยายน 2459
105ฉบับที่ 1982 วันที่ 9 กันยายน 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1982 วันที่ 9 กันยายน 2459
104ฉบับที่ 1981 วันที่ 8 กันยายน 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1981 วันที่ 8 กันยายน 2459
101ฉบับที่ 1978 วันที่ 5 กันยายน 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1978 วันที่ 5 กันยายน 2459
093ฉบับที่ 1970 วันที่ 26 สิงหาคม 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1970 วันที่ 26 สิงหาคม 2459
092ฉบับที่ 1969 วันที่ 25 สิงหาคม 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1969 วันที่ 25 สิงหาคม 2459
091ฉบับที่ 1968 วันที่ 24 สิงหาคม 2459.pdf
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1968 วันที่ 24 สิงหาคม 2459
1849-01.jpg
หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1849 วันที่ 4 เมษายน 2458
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2