เรียกดูรายการ (19 total)

120.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ - ชูโต) ณ…

118.pdf

159.pdf

149.pdf
พิมพ์ชำร่วยในงานรื่นเริงปลายปีของโรงเรียน…

004_R.JPG

002_R.JPG

1.jpg
พิมพ์แจกในงานหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปพระเทพสังวรวิมล ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร…
92.pdf

87.pdf

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2