เรียกดูรายการ (140 total)

จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้านตอนที่ 1-3.pdf
พิมพ์แจกเป็นบรรณการ งานบำเพ็ญกุศล วันสวรรคตพระปิยมหาราช ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 23…

ประวัติของพระสารประเสริฐ.pdf
พิมพ์เป็นทีระลึกในงานประชุมเพลิงศพนางสิริพันธ์ สารประเสริฐ ณ…

งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสุขุมนัยประดิษฐ.pdf
งานพระราชทางเพลิงศพหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ สุขุม) ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.…

36.pdf

48.pdf

รวมเรื่องวิชาการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก.pdf
คำแปลมนุษยธรรม 4 ประการ.pdf
นายบุญเจียง ชิดสิน พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางสิน ชิดสิน ณ วัดดอน ตำบลบ้านทราย วันที่ 1…

เรื่องเที่ยวชะวา คำฉันท์ (1).pdf
พิมพ์ในงานฌาปนกิจเด็กชายวัฑฒนีย์ อมร ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2481

เรื่องเที่ยวชวาคำฉันท์ (2).pdf
ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ.2493

ชีวประวัติพระยาเกษตรรักษา.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์เอก พระยาเกษตรรักษา (เจียง โปษะกฤษณะ) ณ สุสานหลวง…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2