เรียกดูรายการ (95 total)

Untitled-1.jpg
พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางอรุณวรรณ ปุณศรี ณ เมรุวัดจันทนาราม ต.จันทนิมิต…
ปก ปีที่8 เล่ม3.jpg
scan0001_resize.jpg
001.jpg
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมสนิท กฤดากร วันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2510

pic1.jpg
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมช วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2484
ศิลปากร (ปก) ปีที่8 เล่ม10.jpg

ศิลปากรปีที่8 เล่ม9(ก.พ.2498( p.ปก).jpg

ศิลปากร ปีที่8เล่ม4 เดือน กันยายน 2497(ปก).jpg

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2