เรียกดูรายการ (95 total)

1.jpg
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นางบุญมา โสรัตน์ วันที่ 19 ตุลาคม 2503

ปก ปีที่8 เล่ม3.jpg
001.jpg
scan0001_resize.jpg
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 104 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2