เรียกดูรายการ (75 total)

คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
คำกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบามสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 3.pdf
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ…
ok_คำแปลจดหมายเหตุวันวลิต.pdf
จ่าโผนวิ่งชิงชัย (ประทีปบุนนาค) พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุรหญิงทิพย์…
คำแปลปาฐกถา เรื่องคติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย.pdf
พิมพ์แจกในงานปลงศพ นางทับทิม บุนนาค เมื่อวันที่ 17 เมาายน พุทธศักราช 2479 ณวัดประยูรวงศาวาส
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 7.compressed.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าธำรงศิริ ศรีธวัช วันที่ 2…
จดหมายเหตุ เสด็จ ประพาศ ยุโรป ร.ศ. 116.pdf
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมสุภาพ…

book74.pdf
พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน)…

ฉันท์เยาวพจน์ ตอน 2.pdf
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายหงวน สิทธิพงศ์ ณวัดแก้วแจ่มฟ้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2479
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2