เรียกดูรายการ (13 total)

107.pdf
โปรดให้พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานสมโภชครบ 100 ปีแห่งวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 1 มกราคม …

104.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาศรีราชอักษร (มา กาญจนาคม) ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 18…
เรื่องนารายณ์ทรงครุฑ.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการยกครุฑหน้าบรรณพระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 4 ตุลาคม 2506

1208_แบบเรียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 บทที่ 2_600_1.pdf
ชลบุรี ภาคต้น.pdf
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ เทศ สมุทรานนท์ ผู้มารดา จังหวัดชลบุรี วันที่ 26…
พระพุทธรูปเสริมศาสดา.pdf
คณะเจ้าภาพพิมพ์แจกเป็นบรรณาการในการนำพระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย…
B_607_หนังสือวิภาคพจนกร_600_1.pdf
การประกอบพิธีจำลองรูป พระมงคลบพิตร.pdf
(ขนาดพระเครื่อง) ด้วยทองลงเลขยันต์ปลุกเสก ของอาจารย์กว่า 108 รูป 17 ก.พ. 85
หิโตปเทศคำฉันท์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ นายเหล็ง รัตนวิจิตร ณ วัดแก้วแจ่มฟ้าล่าง ถนนสี่พระยา…

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 14.compressed.pdf
โอรสและธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2