เรียกดูรายการ (13 total)

9.PDF
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุทธิโมลี (เสงี่ยม จิณณาจาโร ป.6)…
ae5elrIM808T.pdf
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี…
book61.pdf
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยจัดพิมพ์โดยเสด็จพระกุศล…

book69.pdf
มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสด็จพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษาบริบูรณ์…

book71.pdf
คณะศิษย์ใหม่พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ แด่ผู้ที่บริจาคเงินสร้างพระวิหาร และพระเจ้าตานหลวง…

book83.pdf

book54.pdf
โปรดให้พิมพ์ในงานถวายผ้าพระกฐินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ณ วัดสุวรรณดาราราม…

book68.pdf
มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นธรรมานุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพพระมหารัชชมังคลาจารย์…

book78.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอกหม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์ ณ…

book86.pdf
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2