เรียกดูรายการ (124 total)

รวมเรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27…
ประเลง ระเบง กับโมงครุ่ม และเถิดเทิง.pdf
ข้าราชการในกองการสังคีต กรมศิลปากร พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายทวี เสริมสมบูรณ์…
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4.pdf
14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2496
บทละคอนนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาปลา.pdf
กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่ จัดพิมพ์ขึ้นประกอบการแสดงของศิลปินและนักเรียนนาฏศิลป…
ละคอนนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า.pdf
กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่ องค์การดุริยางคนาฏศิลป นำออกแสดง ณ โรงละครศิลปากร
pic1.jpg
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมช วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2484
ศิลปากร ปีที่5 เล่ม6 มี.ค.05(ปก).jpg

แหลมอินโดจีน.pdf
คณะข้าราชการสมัยกรมสุราและกรมศุลกากร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระศพ…
2558-04-02 09-00-56_1139.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล
1.jpg
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสงวน นพวงศ์ ณ อยุธยา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2503
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2