เรียกดูรายการ (24 total)

รวมเรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27…
องค์การกรมศิลปากร 2481.pdf
ระเบียบการโต้วาที.pdf
ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ 5 กับสุภาษิตทุคคตะสอนบุตร.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่ 5 ที่พระเมรุ ณ…
ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ 1 นิราสสุนทรภู่ 4 เรื่อง.pdf
นิราส สุนทรภู่ 4 เรื่อง แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระราชวิตร์พายัพเทศ…
กระแสพระราชดำรัสของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.pdf
ทรงตอบคำถวายพระพรของนักเรียนไทยที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2473
งานสังคีตศิลป.pdf
2492 - 2494
ละคอนไทยใน พ.ศ. 2440.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันเกิด นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2483
กรมศิลปากรเปิดการแสดง "ต้นเรื่องรามเกียรติ์" จากบทนิพนธ์สามสมเด็จ
คำปราศัย ของ ม.ล. ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf
ในการเปิดอบรม หัวน้าหน่วยและผู้ช่วยหัวหน้าศิลปากร ณ โรงละคอนศิลปากร เมื่อวันทึ่ 2 มีนาคม…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2