เรียกดูรายการ (124 total)

บัญชีหนังสือเรื่องต่าง ๆ มีจำหน่ายในกรมศิลปากร พ.ศ.2480.pdf
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก พระยานครราชเสนี (สหัด สิงหเสนี)…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1.pdf
เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยาพิริยะวิชัย (เพียบ สุวรรณิน)…
มหาสุตโสม.pdf
หลวงวิจิตรวาทการ พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต)…
ระเบียบการเกี่ยวกับโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ.pdf
ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ 4 สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์อรุณ วรพงศ์พิพัฒน์ ท.จ.ว. ณ…
เอกสารว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศส สมัยกรุงศรีอยุธยา.pdf
พระชัยปริญญา พิมพ์แจกในงานปลงศพ นางสิน พันธุ์สมบุญ ผู้มารดา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2481 ณ…
ตำนานพระพุทธสิหิงค์.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกแก่ผุ้ที่บริจาคทรัพย์บูชาพระพุทธสิหิงค์ในงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่…
เพลงดนตรีประวัติศาสตร์.pdf
นางสาวกิจปรีชา (อารี เตชะเสน) พิมพ์แจกในงานทำบุญฉลองอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ของ คุณหญิงล้วน…
การขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม.pdf
กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทสกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2482
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2