เรียกดูรายการ (124 total)

รวมเรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27…
ประเลง ระเบง กับโมงครุ่ม และเถิดเทิง.pdf
ข้าราชการในกองการสังคีต กรมศิลปากร พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายทวี เสริมสมบูรณ์…
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4.pdf
14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2496
งานของกรมศิลปากร.pdf
กรมศิลปากร พิมพ์แจกแก่พระภิกษุและสามเณรในเทสกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2478
ประมวลเรื่องการเมืองต่างประเทศ.pdf
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ…
ปาฐกถาเรื่อง การศิลปากร.pdf
หลวงวิจิตรวาทการ แสดงในที่ประชุมข้าหลวงประจำจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักร ณ…
ฉันท์เยาวพจน์ ตอน 3.pdf
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายวงศ์ บุนนาค และเด็กชายไตร บุนนาค ณวัดไชยชนะสงคราม วันที่ 10…
ทำเนียบราชการกรมศิลปากร.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาพฤฒาราม อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2479
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 15.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ) ณ วัดยานนาวา…
รายงานกรมศิลปากร ประจำปีพุทธศักราช 2477 - 2478 - 2479.pdf
ภาคที่ 5 กองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2