เรียกดูรายการ (61 total)

02001353.jpg
...

02001354.jpg
02003158.jpg
Ramakien is the story of God Vishnu's reincarnation in order to protect the world from the evil. Rama is his seventh incarnation. He was accompanied by his wife Lakshmi, reborn as Sita. Rama fought side by side with his wise, honest, diligent chief…
02003159.jpg
"Among Sunthorn Phu’s literary works, if the readers would be allowed to judge which one is the best, the majority of them would agree unanimously that the story Phra Abhaimani is the best
"
02003160.jpg
"หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปพบกับ “แก้วหน้าม้า”…
02003161.jpg
โคบุตรเป็นนิทานคำกลอนเรื่องแรกของสุนทรภู่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโคบุตร…
02003162.jpg
จากเกร็ด ศกุน์ตโลปาข์ยาน ในมหาภารตะมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดีย…
02003163.jpg
พบกับนิทานพื้นบ้านแสนสนุก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และคติข้อคิดเตือนใจ…
02003164.jpg
"สาวิตรี" เป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในมหากาพย์ภารตะ รัชกาลที่ 6…
02003165.jpg
เรือหงส์วิเศษนำพาเจ้าชายสุวรรณหงส์พบกับเจ้าหญิงเกศสุริยง ธิดายักษ์แห่งนครมัตตัง ดั่ง…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2