เรียกดูรายการ (61 total)

02003159.jpg
"Among Sunthorn Phu’s literary works, if the readers would be allowed to judge which one is the best, the majority of them would agree unanimously that the story Phra Abhaimani is the best
"
02003158.jpg
Ramakien is the story of God Vishnu's reincarnation in order to protect the world from the evil. Rama is his seventh incarnation. He was accompanied by his wife Lakshmi, reborn as Sita. Rama fought side by side with his wise, honest, diligent chief…
02001293.jpg
กระบี่กระบองเป็นศิลปะของไทยแท้ เป็นการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยดั้งเดิมชนิดหนึ่ง…
02003954.jpg
การ์ตูนความรู้แสนสนุกเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้วรรณคดีไทยด้วยความสนุกสนานไปพร้อมกับ…
02001757.jpg
เรื่อง ครุฑนาค ก็เป็นการเล่าเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในป่าหิมพานต์…
02003337.jpg
"หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยเกมต่าง ๆ เช่น เกมปริศนาอักษรไขว้…
02001942.jpg
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ "ท้าวแสนปม" กับตำนานรักอันเลื่องชื่อ ณ…
02001656.jpg
02003955.jpg
การ์ตูนประกอบการเรียน ชุดวรรณคดีลำนำ ที่จะพาน้องๆ ไปพบกับเรื่องราวของ "พระไชยเชษฐ์"…
02001724.jpg
นางสิบสอง หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อว่า พระรถ-เมรี…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2