เรียกดูรายการ (61 total)

02003158.jpg
Ramakien is the story of God Vishnu's reincarnation in order to protect the world from the evil. Rama is his seventh incarnation. He was accompanied by his wife Lakshmi, reborn as Sita. Rama fought side by side with his wise, honest, diligent chief…
02003159.jpg
"Among Sunthorn Phu’s literary works, if the readers would be allowed to judge which one is the best, the majority of them would agree unanimously that the story Phra Abhaimani is the best
"
02001970.jpg
หนังสือ "นิทานพื้นบ้านภาคกลาง" เล่มนี้…
02001971.jpg
หนังสือ "นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน" เล่มนี้…
02001972.jpg
หนังสือ "นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ" เล่มนี้…
02001973.jpg
หนังสือ "นิทานพื้นบ้านภาคใต้" เล่มนี้…
02003955.jpg
การ์ตูนประกอบการเรียน ชุดวรรณคดีลำนำ ที่จะพาน้องๆ ไปพบกับเรื่องราวของ "พระไชยเชษฐ์"…
02003163.jpg
พบกับนิทานพื้นบ้านแสนสนุก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และคติข้อคิดเตือนใจ…
02003164.jpg
"สาวิตรี" เป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในมหากาพย์ภารตะ รัชกาลที่ 6…
02003165.jpg
เรือหงส์วิเศษนำพาเจ้าชายสุวรรณหงส์พบกับเจ้าหญิงเกศสุริยง ธิดายักษ์แห่งนครมัตตัง ดั่ง…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2