เรียกดูรายการ (1 total)

scan0001.jpg
จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2