เรียกดูรายการ (1 total)

scan0001_resize.jpg
หนังสือเล่มนี้ทำขึ้น เพื่อจะได้รู้เรื่องราวและความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท แห่งนี้

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2