เรียกดูรายการ (225 total)

นิทรรศการหนังสือ "การ์ตูนไทยไฉไลกว่าที่คิด"…
ที่ระลึก ในการพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก หลวงพิพิธวิรัชการ (เทียน นาคะประทีป)…
พิมพ์ในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริกรกกุธภัณฑ์ แลพระอรรคชายาเธอเสาวภาคย์…
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต) เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าประสบศรีจีรประวัติ จีรประวัติ
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2