เรียกดูรายการ (131 total)

mpph_mp4_79.mp4
mpph_mp4_32.mp4
mpph_mp4_67.mp4
mpph_mp4_15.mp4
mpph_mp4_85.mp4
BCG An Inclusive New Growth Engine เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย.mp4
BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.mp4
mpph_mp4_33.mp4
mpph_mp4_03.mp4
SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action).mp4
นับตั้งแต่วันนี้ เหลือเวลาอีกเพียง 10 ปี…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2