เรียกดูรายการ (131 total)

NLT Edutainment Year3_01.mp4
พูดคุยกับกวีวัธน์ บุญยวง เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น “Tangerine เปล่า>เปลือง>เชื่อง>ช้ำ" ในวันที่…
259- NLT Edutainment Year2_10 (compressed).mp4
พูดคุยกับ "พัศชนันท์ เจียจิรโชติ" (อร BNK48) จากไอดอลสู่นักเขียน…
258- NLT Edutainment Year2_9.mp4
ฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ "โขน: มรดกความทรงจำที่จับต้องไม่ได้" โดย อ.อนุชา ทีรคานนท์…
257- NLT Edutainment Year2_8.mp4
พูดคุยกับ คุณอรรถ บุนนาค ในหัวข้อ "Pop Culture ที่มีต่องานวรรณกรรม: กรณีศึกษาญี่ปุ่น" ในวันที่ 21…
256- NLT Edutainment Year2_7.mp4
การบรรยายหัวข้อ "มานุษยวิทยาสายสตรีท" โดย ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา…
255- NLT-Edutainment Year2_6.mp4
การเสวนาเรื่อง "นักเขียนเด็กไทย อนาคตโลก" วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1…
252- NLT Edutainment Year2_5.mp4
การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะ" วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1…
249- NLT Edutainment Year2_4.mp4
การบรรยายเรื่อง "บันเทิงคดีวาย ในฐานะปรากฏการณ์การอ่านร่วมสมัย" กับ นัทธนัย ประสานนาม…
210- NLT Edutainment Year2_3.MP4
พูดคุยกับ ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี หัวข้อศิลปะแห่งความสมดุล วันที่ 27 ม.ค. 2562 เวลา 13.00-15.30…
134- NLT Edutainment Year2_2.MP4
งานเสวนาในโอกาสครบรอบ 130 ปี พระยาอนุมานราชธน และ 50 ปี วันเปิดห้องสมุดอนุมานราชธน โดย…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2