เรียกดูรายการ (10911 total)

โคลงรามเกียรติ์ จารึกที่ศิลาสลักเป็นภาพรามเกียรติ์ ที่พนักรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพร
พิมพ์ในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริกรกกุธภัณฑ์ แลพระอรรคชายาเธอเสาวภาคย์…
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าประสบศรีจีรประวัติ จีรประวัติ
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2