เรียกดูรายการ (113 total)

CCF28022558_00000.jpg
จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7…
CCF19032558_00000.jpg
2558-03-20 09-29-14_0309.jpg
เนื่องในการประชุมระดับหัวหน้าหน่วยงานของกองโบราณคดี ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2537 ณ…
CCF21032558_00000.jpg
scan0001.jpg
พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพหมื่นอนุสรณ์พลิ้วพิทักษ์ (แดง ปราศไพริน) ณ เมรุวัดโคกรัก…
CCF02042558_00000.jpg
งานทำบุญฉลองอายุ 4 รอบของเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)

CCF03042558_00000.jpg
แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธาการ ณ…

CCF04042558_00000.jpg

CCF08042558_00000.jpg
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกเนื่องในการทอดกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี ของนายอภัย…

CCF10042558_00000.jpg

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2