เรียกดูรายการ (113 total)

1.jpg
คุณอุลิศ สุจิรสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม มีดำริให้จัดทำหนังสือ 108 ปี ของดีมะขามขึ้น…
IMG_20160204_0001.jpg
130 ปี ชาตกาลครูกระจ่าง แสงจันทร์ (พ.ศ.2424-2554)

img213_resize.jpg
2559-02-06 13-19-24_0998.jpg
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้สอนวิชาการตลาด และนักวิจัยชุมชน จีงมีความสนใจศึกษา…
scan0001.jpg
โครงการรณรงค์บริโภคพริกไทย จังหวัดจันทบุรี

0.jpg
เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหว บรรยากาศ…

IMG_20160215_0001_resize.jpg
CCF06102558_00000.jpg
พิมพ์แจกในการฌาปนกจิศพ นางบุญ สาหร่ายกาญจน์(มารดา) ณ วัดนรนารถสุนทริการาม วันที่ 7…
IMG_20160220_0001.jpg
img001_resize.jpg
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร คัยนันทน์ ท.ม. ณ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2