เรียกดูรายการ (113 total)

CCF06022559_00000_resize.jpg

2559-02-18 13-47-27_1456.jpg
เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนรายวิชางานประดับอัญมณี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
img960_resize.jpg
img001.jpg
จัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนรายวิชางานเจียระไนอัญมณี…
1.jpg
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นางบุญมา โสรัตน์ วันที่ 19 ตุลาคม 2503

CCF21032558_00000.jpg
CCF18012559_00000_resize.jpg
จัดพิมพ์ในโอกาสฉลอง25พุทธศตวรรษ
img001.jpg

2559-02-05 12-32-20_0718.jpg
จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.ประจักษ์ สมารักษ์ ณ…
CCF10042558_00000.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญประจำปี วันที่ 12 ตุลาคม 2480

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2