เรียกดูรายการ (13 total)

img001.jpg

img112.jpg
img187.jpg
จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด…
img1.jpg
img001.jpg
จัดพิมพ์เป็นมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองชนมายุครบ 82 ปี พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์…
img001.jpg
จัดพิมพ์เป็นมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสฉลองชนมายุครบ 82 ปี พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์…
2558-04-02 09-00-56_1139.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล
2558-04-03 12-22-10_1367.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี)
2558-03-19 12-03-59_0028.jpg
พิมพ์ในงานพระบรมราชานุสรณ์
2558-04-04 12-17-50_1483.jpg
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตร์มงคล ณ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2