เรียกดูรายการ (10 total)

ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน.pdf
LWN3_4.pdf
LWN3_2.pdf
img187.jpg
จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด…
img001.jpg
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระทานปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์…
[ปกหน้า].jpg
พิมพ์แจกในงานพระกฐินพระราชทาน ที่กรมศิลปากรนำไปทอดถวาย ณ วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด
scan0003.jpg
scan0037.jpg
ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติ เนื้อหาเน้นเส้นทางการเดินทัพของพระยาตาก…

scan0001_resize.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2