เรียกดูรายการ (21 total)

image385.jpg
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันที่ 14 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2514

พิมพ์ครั้งที่ 6 500 เล่ม พ.ศ 2514 ในงานพระราชทานเพลิงศพนายแฟ้ม วรพิทยุค ณ…
CDDi62.1528.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจเอกถนอม รักเสนาะ ณ เมรุวัดใหม่อภัยยาราม…
image379.jpg
CCF24062558_00001_resize.jpg
2.PDF
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางวรรณ จันทวิมล ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2