เรียกดูรายการ (21 total)

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาพิเษก ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 8-10…
2.PDF
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางวรรณ จันทวิมล ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส…
CCF24062558_00001_resize.jpg
image379.jpg
CDDi62.1528.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจเอกถนอม รักเสนาะ ณ เมรุวัดใหม่อภัยยาราม…
พิมพ์ครั้งที่ 6 500 เล่ม พ.ศ 2514 ในงานพระราชทานเพลิงศพนายแฟ้ม วรพิทยุค ณ…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2