เรียกดูรายการ (21 total)

CDDi62.1528.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจเอกถนอม รักเสนาะ ณ เมรุวัดใหม่อภัยยาราม…
พิมพ์ครั้งที่ 6 500 เล่ม พ.ศ 2514 ในงานพระราชทานเพลิงศพนายแฟ้ม วรพิทยุค ณ…
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาพิเษก ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 8-10…
NUMBER 190_600_1.pdf
J_Thailand Illustrates_ปี_1971_NUMBER188_600_1.pdf
NUMBER 187_600_1.pdf
NUMBER 186_600_1.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2