เรียกดูรายการ (33 total)

127ปาฐกถา.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเทียน สุขสนอง ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส วันที่ 3 เมษายน 2508

48วันคล้ายวันสถาปนา.pdf

121.pdf
ม.ร.ว.พรรณเรือง อัตถากรพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพหม่อมเจ้าทัศโนภาศ…

49.pdf

165.pdf

153.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายไพบูลย์(เม่งอู๋) โปตะวณิช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2