เรียกดูรายการ (339 total)

CCF27062558_00000_resize.jpg
นายเสวตร์ พุกกะคุปต์ พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพพระภูเบศร์บริบาล (หงษ์…
นิราสตังเกี๋ย.pdf
ขุนไววรรณเวธ (แก้ว แววศร) บุตร พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางชุ่ม นรเนติบัญชากิจ มารดา วันที่ 8…

ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช.pdf
หลวงทำนุนิกรราษฎร์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ นางสาวพร้อม ณ นคร ณ…
2481_19.JPG
2481_44.jpg
2481_44.jpg
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 45.pdf
นางพิศ สมิตะสิริ พิมพ์แจกในการประชุมเพลิงศพ นางบริหารธนารักษ์ (สาย จันทิมานนท์) ณ…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก พระยานครราชเสนี (สหัด สิงหเสนี)…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68.pdf
ที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ สมบุญ สิงหเสนี ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2481
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1.pdf
เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยาพิริยะวิชัย (เพียบ สุวรรณิน)…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2