เรียกดูรายการ (339 total)

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68.pdf
ที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ สมบุญ สิงหเสนี ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2481
พระบวรราชประวัติแลพระบวรราชนิพนธ์.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา) ณ…
ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช.pdf
หลวงทำนุนิกรราษฎร์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ นางสาวพร้อม ณ นคร ณ…
2481_19.JPG
2481_44.jpg
2481_44.jpg
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 45.pdf
นางพิศ สมิตะสิริ พิมพ์แจกในการประชุมเพลิงศพ นางบริหารธนารักษ์ (สาย จันทิมานนท์) ณ…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก พระยานครราชเสนี (สหัด สิงหเสนี)…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1.pdf
เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยาพิริยะวิชัย (เพียบ สุวรรณิน)…
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71.pdf
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2