เรียกดูรายการ (339 total)

1-35.pdf
โปรดให้ตีพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์…
ตำรายาครรภ์รักษา และพราหมปโรหิต ยาซางสำหรับเด็กต่างๆ.pdf
เรื่องผีอีนากพระโขนงนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับ เขาว่าเป็นเรื่องจริง…
เรื่องเที่ยวชะวา คำฉันท์ (1).pdf
พิมพ์ในงานฌาปนกิจเด็กชายวัฑฒนีย์ อมร ณ วัดสระเกศ พ.ศ.2481

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 16.compressed.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เมื่อวันที่ 15…
ฉบับที่ 2455 วันที่ 10 กันยายน 2481.pdf
ฉบับที่ 2454 วันที่ 9 กันยายน 2481.pdf
ฉบับที่ 2453 วันที่ 8 กันยายน 2481.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2