เรียกดูรายการ (58 total)

คำกลอนสุภาษิตเรื่อง พาลีสอนน้อง และ พิเภกสอนเบญกาย.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกฝยการปลงศพ นางอิ่ม ชื่นสมทรง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2480 ณะวัดประยูรวงศาวาส
518_คู่มือลูกเสือโทสมุทรเสนา_600_1.pdf
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 14.compressed.pdf
โอรสและธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการ…
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 15.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ) ณ วัดยานนาวา…
CCF10042558_00000.jpg
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญประจำปี วันที่ 12 ตุลาคม 2480

149.pdf
พิมพ์ชำร่วยในงานรื่นเริงปลายปีของโรงเรียน…

ตำนานจังหวัดเพ็ชร์บุรี.pdf
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี พระศรีวรราช (จรัล รัตนประทีป) ณ วัดสระเกศ วันที่…
บัญชีหนังสือเรื่องต่าง ๆ มีจำหน่ายในกรมศิลปากร พ.ศ.2480.pdf
14ฉบับที่ 2133 วันที่ 3 กันยายน 2480.pdf
18ฉบับที่ 2204 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2480.pdf
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2