เรียกดูรายการ (112 total)

เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู.PDF
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ…
001.jpg
เจ้าภาพพิมพ์ในการบำเพ็ญกุศลเมื่อ จ่า พระยาประดินันทน์ภูมิรัตน์ (เชียงสุน เสรฐภักดี)…
01.jpg
มหาอำมาตย์ตรีพระยาภรตราชา พิมพ์ช่วยในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงทองย้อย…
CCF03042558_00000.jpg
แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธาการ ณ…

2468_4.jpg
2468_63.jpg
2468_30.jpg
2468_30-1.jpg
2468_17.jpg
2468_33.jpg
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2