เรียกดูรายการ (112 total)

2468_12.jpg
ตำรากงเต๊กแลตำรากฐิน (ร.6).pdf
ตำราพิธีกงเต๊ก พิธีเชิญวิญญาณ พิธีสังเวย พิธีข้ามสะพาน พิธีทิ้งกระจาด เป็นต้น…
สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์ (ร.6).pdf
ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ (ร.6)_compressed.pdf
จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก ร.7.pdf
รวมหนังสือสองเรื่องที่เกี่ยวกับจดหมายเหตุงานพระบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ ๗…
อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน.pdf
01.jpg
มหาอำมาตย์ตรีพระยาภรตราชา พิมพ์ช่วยในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงทองย้อย…
CCF03042558_00000.jpg
แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธาการ ณ…

%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C[1].pdf
คำชี้แจง การสาธารณสุข.pdf
พิมพ์ในการปลงศพสนองคุณ นางทองคำ สารครพันธ์ ผู้มารดา พ.ศ. 2468
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2