เรียกดูรายการ (12 total)

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต) เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463
ปัณหาขัดข้อง.pdf
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยยาศรีสุริโยภาส
book74.pdf
พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน)…

พระราชนิพนธ์ในประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวบรวมในหอพระสมุดวชิรญาณ…
นายเล็ก สมิตะสิริ มหาดเล็กพิมพ์ช่วย กฐินพระราชทาน จางวางเอกและนายพลโท…
พงษาวดารเรื่องรบพม่า.pdf
พระบรมราชาธิบายเรื่องเครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงสยาม.pdf
นิพนธของ พระยาศรีภูริปรีชา.pdf
พระยาศรีสุนทรโวหาร ญาณปรีชามาตย บรมนาถนิตยภักดี พิริยพาห…
2463_28.jpg
พิมพ์ในงานปลงศพหม่อมหลวงหญิงปก มาลากุล ณ กรุงเทพ ธิดาเจ้าพระยาพระเสด็จฯ
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2