เรียกดูรายการ (7 total)

134-1.JPG
165.JPG
400.JPG
405.JPG
365.JPG

ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม.pdf
ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี.pdf
กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2