เรียกดูรายการ (1 total)

book91.pdf
นางเนื่อง อิ่มสมบัติ พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในการทอดกฐิน ณ วัดหนองหล่าย จังหวัดลำปาง…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2