เรียกดูรายการ (2 total)

พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโนสินทร์ รัชชกาลที่ 3.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตย์โทพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช บุนนาค)…
คำแปลปาฐกถา เรื่องคติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย.pdf
พิมพ์แจกในงานปลงศพ นางทับทิม บุนนาค เมื่อวันที่ 17 เมาายน พุทธศักราช 2479 ณวัดประยูรวงศาวาส
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2