เรียกดูรายการ (14 total)

ok_20200409_09_ทรงวิจารน์เรื่องพระราชพงศาวดารฯ.pdf
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7…
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี โปรดให้พิมพ์ในการบำเพ็ญพระกุศล…
เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล.pdf
เจ้าพระยาพลเทพฯ พิมพ์แจกในการแรกนาขวัญ วันที่ 8 พฤศภาคม พ.ศ. 2465
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี โปรดให้พิมพ์เมื่อปีจอ พ.ศ. 2465
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศรโปรดให้พิมพ์เมื่อปีจอ พ.ศ. 2465
แบบรียนภาษาไทย หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ นิราชาคริตฯ_600_1.pdf
CDDi62.1528.pdf
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจเอกถนอม รักเสนาะ ณ เมรุวัดใหม่อภัยยาราม…
ทรงวิจารน์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช.pdf
พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย.pdf
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2