เรียกดูรายการ (518 total)

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก…
2-6.pdf
พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานมงคลทำบุญฉลอง
อายุ พระยาประชากิจกรจักร์ ( ชุบ โอสถานนท์)
2-1.pdf
ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์ ณ วัดนรนารถสุทริกา
ราม
1-53.pdf
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายัณห์อิศรเสนา)…
ให้ตีพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าพ้าวไลยอลงกรณ์…
1-69.pdf
พิมพ์ในงานฉลองพระพุทธสิหิงค์
1-53.pdf
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระสมรรคราชกิจ (ม.ล.สายันห์อิศรเสนา)
ณวัดเทพศิรินทราวาส
1-48.pdf
ให้แก่ครูและนักเรียนศิลปากรแผนนาฏดุริยางค์ในวันไหว้ครูประจำปี
1-35.pdf
โปรดให้ตีพิมพ์พระราชทานในงานพระเมรุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2