เรียกดูรายการ (1 total)

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลโท พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต) เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2