เรียกดูรายการ (1 total)

scan0037.jpg
ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติ เนื้อหาเน้นเส้นทางการเดินทัพของพระยาตาก…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2