วารสารศิลปากร ปีที่26 เล่ม4 กันยายน พ.ศ, 2526

Citation

-, “วารสารศิลปากร ปีที่26 เล่ม4 กันยายน พ.ศ, 2526,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 29, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/7402.