ตามรอยพระบาทปราชญ์แห่งสยาม: 1 ขวบปีแห่งการสนองแนวพระราชดำริที่จันทบุรี

Files

Citation

ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี, “ตามรอยพระบาทปราชญ์แห่งสยาม: 1 ขวบปีแห่งการสนองแนวพระราชดำริที่จันทบุรี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed February 22, 2024, http://digital.nlt.go.th/dlib/items/show/7136.